تندیسها و افتخارات

 • دارنده تندیس زرین کیفیت انجمن ایران
 • دارنده استاندارد ISIRI 13000 سیستم یکپارچه سازمان علمی استاندارد ایران
 • دارنده گواهینامه معتبر بین المللی آموزش مدیریتی از آکادمی ICS کانادا
 • دارنده گواهینامه معتبر بین المللی آموزش مدیریتی از آکادمی CCPL نروژ
 • دارنده گواهینامه معتبر بین المللی آموزش مدیریتی از آکادمی TUV آلمان
 • دارنده گواهینامه رسمی از انجمن کیفیت ایران IRSQ
 • دارنده اولین نشان استاندارد ایران در زمینه صابونهای گیاهی
 • دارای تاییدیه رسمی از دانشکده داروسازی تبریز
 • دارنده استاندارد ملی ایران
 • انتخاب شده به عنوان یکی از یکصد برند برتر کشور از طرف مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران
 • اولین گروه محصولات گیاهی صادر شده به چندین کشور بزرگ جهان از جمله ژاپن ، چین ، عراق ، افغانستان و…
 • دارنده عنوان مدیر شایسته کشوری از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران
 • دارنده گواهینامه باشگاه نوابغ مدیریت ایران
 • دارنده تندیس زرین کیفیت انجمن کیفیت ایران
 • دارنده گواهینامه ایزوی مسئولیت پذیری اجتماعی (ISO . 26000 )
 • دارنده کارت طلایی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران
 • دارنده لوح تقدیر تولید ملی به پاس تلاشهای اقتصادی
 • دارنده نشان عالی مدیریت